لایسنس کنترل پنل ها و نرم افزارها

دایرکت ادمین
  • ندارد محدودیت زمانی
  • 3 بار در سال تعداد Reissue
  • 49000 (اختیاری) نصب ، راه اندازی و پیکر بندی
  • 150000 (اختیاری) نصب و پیکربندی امنیتی
CloudLinux

دریافت آخرین نسخه
فعالسازی آنی
پشتیبانی مستقیم
دسترسی به TDN
ساخت VM بر روی سرور Master

CXS
  • ندارد محدودیت زمانی
  • نامحدود تعداد Reissue
  • 30000 (اختیاری) نصب ، راه اندازی و پیکر بندی
  • 60000 (اختیاری) نصب ، راه اندازی و پیکر بندی به همراه آنتی ویروس جهت تشخیص خودکار
KernelCare

دریافت آخرین نسخه
فعالسازی آنی
پشتیبانی مستقیم
دسترسی به TDN
ساخت VM بر روی سرور Master

Solus VM - Master

دریافت آخرین نسخه
فعالسازی آنی
پشتیبانی مستقیم
دسترسی به TDN
ساخت VM بر روی سرور Master

Solus VM - Slave

دریافت آخرین نسخه
فعالسازی آنی
پشتیبانی مستقیم
دسترسی به TDN