سرور اختصاصی ایران

سرور اختصاصی ایران - بسته A
 • ۱xE5-2650V2 پردازنده
 • ۱۶GB DDR3 رم
 • ۱x500GB SSD or ۱x900GB SAS هارد
 • ۵۰۰GB پهنای باند / ماهیانه
 • 5 آی‌پی اختصاصی
 • ۱۰Gbps پورت
 • مرکز داده آسیاتک موقعیت سرور
 • بلی دسترسی کامل مدیریتی
سرور اختصاصی ایران - بسته B
 • ۱xE5-2650V2 پردازنده
 • ۳۲GB DDR3 رم
 • ۱x500GB SSD or ۱x900GB SAS هارد
 • ۵۰۰GB پهنای باند / ماهیانه
 • 5 آی‌پی اختصاصی
 • ۱۰Gbps پورت
 • مرکز داده آسیاتک موقعیت سرور
 • بلی دسترسی کامل مدیریتی
سرور اختصاصی ایران - بسته C
 • ۲xE5-2650V2 پردازنده
 • 48GB DDR3 رم
 • 1TB SSD هارد
 • نامحدود پهنای باند / ماهیانه
 • 5 آی‌پی اختصاصی
 • ۱۰Gbps پورت
 • مرکز داده آسیاتک موقعیت سرور
 • بلی دسترسی کامل مدیریتی
سرور اختصاصی ایران - بسته D
 • ۲xE5-2650V2 پردازنده
 • ۶۴GB DDR3 رم
 • ۱x1TB SSD or ۲x900GB SAS هارد
 • ۱TB پهنای باند / ماهیانه
 • 5 آی‌پی اختصاصی
 • ۱۰Gbps پورت
 • مرکز داده آسیاتک موقعیت سرور
 • بلی دسترسی کامل مدیریتی
سرور اختصاصی ایران - بسته E
 • ۲xE5-2650V2 پردازنده
 • ۹۶GB DDR3 رم
 • ۱x1TB SSD or ۲x900GB SAS هارد
 • ۱TB پهنای باند / ماهیانه
 • 5 آی‌پی اختصاصی
 • ۱۰Gbps پورت
 • مرکز داده آسیاتک موقعیت سرور
 • بلی دسترسی کامل مدیریتی
سرور اختصاصی ایران - بسته F
 • ۲xE5-2650V2 پردازنده
 • ۱۲۸GB DDR3 رم
 • ۲x1TB SSD or ۴x900GB SAS هارد
 • ۲TB پهنای باند / ماهیانه
 • 5 آی‌پی اختصاصی
 • ۱۰Gbps پورت
 • مرکز داده آسیاتک موقعیت سرور
 • بلی دسترسی کامل مدیریتی
سرور اختصاصی ایران - بسته G
 • ۲xE5-2650V2 پردازنده
 • ۲۵۶GB DDR3 رم
 • ۲x1TB SSD or ۴x900GB SAS هارد
 • ۲TB پهنای باند / ماهیانه
 • 5 آی‌پی اختصاصی
 • ۱۰Gbps پورت
 • مرکز داده آسیاتک موقعیت سرور
 • بلی دسترسی کامل مدیریتی