نمایندگی لینوکس خارج ایران

پکیج شماره 7 - SSD آلمان

میزان فضا ۲۰GB
پهنای باند / ماهانه ۴۰۰GB
امکانات نامحدود
تعداد مشتری نامحدود
دی‌ان‌اس اختصاصی بلی
Oversell بلی

پکیج شماره 9 - SSD آلمان

میزان فضا ۴۰GB
پهنای باند / ماهانه ۸۰۰GB
امکانات نامحدود
تعداد مشتری نامحدود
دی‌ان‌اس اختصاصی بلی
Oversell بلی