لطفا بخش مورد نظر برای ارسال درخواست پشتیبانی را انتخاب کنید


 واحد فروش

دپارتمان پشتیبانی فنی کلیه سرویس ها

 طراحی و برنامه نویسی

کلیه امور مرتبط با دپارتمان طراحی وبسایت پرشین تک

 واحد زیرساخت شبکه و IP Peering

کلیه امور مربوط به مشکلات شبکه و امور مشترکین سازمانی سرویس های IP Peering

 حمایت از تولید محتوا

مکاتبات و ارایه مستندات متقاضیان طرح حمایت از تولید محتوا

 مدیریت سرور و سرویس

بخش اختصاصی سرور ها و سرویس های مدیریت شده

 همکاری در فروش و امور نمایندگان

امور مربوط به نمایندگان و همکاران

 طرح شتابدهنده پرشین تک

مکاتبات و ارایه مستندات متقاضیان طرح شتابدهندگی

 مشاوره و آمورزش فنی

امور مربوط به خدمات مشاوره و آموزش فنی

 دپارتمان کولوکیشن

امور مرتبط با کولوکیشن تجهیزات مشترکین